Občanská iniciativa

Co jsou Rodiny proti prohibici?

Občanská iniciativa Rodiny proti prohibici vznikla jako hnutí matek, otců, sourozenců, partnerů a dalších příslušníků i přátel rodin postižených přísnou protikonopnou politikou. Ta nejenže nedostatečně chrání naše blízké, ale navíc je vystavuje neúměrně vysokým trestům. Sami na vlastní kůži jsme zažili a zažíváme absurditu prohibičního drogového režimu a voláme po změně.


Současný systém kontroly drog je nefunkční, nespravedlivý a neslučitelný s fungováním demokratického státu založeného na základních lidských právech a svobodách. Podkopává základy právního zřízení a přináší utrpení celým rodinám, které jsou vystavovány důsledkům trestního stíhání a soudních procesů. Ve skutečnosti tento systém ve jménu ochrany společnosti před drogami naopak stimuluje nelegální trh a všechna rizika s ním spojená, čímž poškozuje i nás – rodiny obětí této nesmyslné války proti konopí i dalším drogám.


Naše děti i naši rodiče jsou souzeni a odsuzováni za trestné činy ve jménu drogové prohibice. Pokud někdo spáchá nedovolený čin, měl by být potrestán. To je základ právního státu, který nezpochybňujeme! Co zpochybňujeme, je ospravedlnitelnost trestání za drogové trestné činy vůbec a hlavně výše těchto trestů. Dále zpochybňujeme posuzování a postup orgánů činných v trestním řízení a posuzování případů v tzv. drogových kauzách. Zpochybňujeme spravedlnost a nezaujatost v těchto kauzách, ve kterých platí princip presumpce viny a ve kterých je porušováno právo na spravedlivý proces. A to přesto, že formálně a navenek vše působí dojmem spravedlnosti.


Rozhodli jsme se vystoupit veřejně zejména proto, abychom bránili a morálně očistili naše rodiny – naše děti, rodiče a další příbuzné. Nicméně jsme toho názoru, že naše zkušenost a situace, ve které jsme se ocitli, by neměla nechat klidným žádného svobodného člověka této země. Válka proti drogám byla vždy válkou proti lidem!

Poslední z příběhů

Přečtěte si skutečné
příběhy rodin

Stali jste se taky obětí prohibice?

Připojte se k iniciativě
a sdílejte svůj příběh